Startsidan
Nyheter
Kalender
Cupdeltagarna
Aktuell Cuptabell
Cupvinnarna
Reglemente
Kontakt
Forum
<Motorsport i Värmland
Reglemente för Suzuki Cupen 2011

Syfte
Att bedriva en enkel och billig rallycup där de tävlande erbjuds tävla på så lika villkor som möjligt. Cupen avser att föra sin drygt 20-åriga tradition vidare genom att ha ett enkelt reglemente som strävar efter att göra bilen så tävlingsanpassad som möjligt för minsta möjliga kostnad.

Onödiga regeländringar skall i möjligaste mån undvikas för att ge bilägarna en trygghet. Den sociala biten skall prioriteras för cupdeltagarna t.ex. med olika träffar och aktiviteter samt en aktiv hemsida, www.motorsportivarmland.nu/suzuki.html. Stor vikt skall läggas vid att mer erfarna deltagare skall stötta och hjälpa våra unga förare. Allt under mottot "Mycket rally för pengarna"..

Antal tävlingar
Totalt antal deltävlingar är bestämt till 7st. varav 5st räknas i sluttabellen, så även om någon deltävling ställs in.

Förarklasser
A-, B- och C-förare tävlar tillsammans i en sammanslagen klass.
Utbildningsförare tävlar i en egen klass.
**
Poängberäkning
5 poäng delas ut till alla som kommer till start, gäller alla tävlingar och kan således räknas sju gånger.

I deltävlingens totala resultatlista får 1:an 20p, 2:an 16p, 3:an 14p, 4:an 12p, 5:an 10p. 6:an får nio poäng och därefter fallande poäng ner till 10:an samt övriga deltagare som kommer i mål som alla får 5 poäng.

Vid varje deltävling delas lika många poäng ut för sträckprestationerna som för slutresultatet. Sträckpoängen delas med tävlingens antal sträckor. Exempel, 20 poäng skall alltså delas ut till sträcksegrarna i en tävling som har fyra sträckor. Detta innebär att sträcksegrarna får 5,00 poäng per sträckvinst och en 2:a plats ger 4,00 poäng. Har tävlingen 5 sträckor får man 4,00 poäng per sträckvinst och 3,20 poäng för andraplatsen.

Bilar i kategori 2, se nedan, får i cupens interna resultat ett tidspåslag på 1%, en siffra som närsomhelst under säsongen kan justeras av cupledningen för bibehållen rättvisa. Eventuell procent ändring gäller från beslutsdatum och framåt.

Särskiljning
Vid lika poäng vid cupen slut döms fördel till den av de inblandade som har bäst resultat i finaltävlingen.

Startordning/seedning
Cupen påkallar seedning enligt aktuell cuptabell, se hemsida och att poänglösa startar sist i förarklassordning. Vid seedning av nytt års första deltävlingar tas även hänsyn till föregående års resultat. Cupen har som målsättning att cupdeltagarna startar gemensamt, längst fram i startfältet.

Tillåtna bilar

Grupp N bilar med max 1300 cc motorer.

För tävlande i Suzuki Cupen gäller följande:
Kategori 1:
Bilarna ska vara homologerade i Grupp N enligt FIA, och där följa gällande reglemente FIA Appendix J, se www.sbf.se
Differentialbroms får monteras i original växellådshus.
Växellådan skall vara av originaltyp med original drevsats enl. homologiseringshandling. Bil som av olika skäl, t.ex. stolar/bälten, är klassad i Grupp H men som i övrigt uppfyller Appendix J och Grupp N regementet är tillåtna i kategori 1.

Kategori 2: Bilar med max 1300 cc motorer.
Grupp H eller Grupp N klassad bil med av cupen godkänd drevsats och/eller låg slutväxel. I en Grupp H klassad bil tillåts avsteg från Grupp N handlingen gällande kosmetiska detaljer och sprinkler.

Teknisk kontroll
Tolkningar och kontroll av att gällande reglemente följs utförs i deltävlingen av respektive arrangörs tekniska personal. Protester gällande deltävling handläggs av arrangören.

Tolkningar och kontroll av att gällande reglemente följs i cupen utförs av cupledningen. Protester handläggs av cupledningen.

Inom cupen kan tekniska kontroller genomföras efter beslut av cupledningen. Genom anmälan till cupen accepterar man eventuellt genomförande av internkontroll. Med en öppen attityd skall varje deltagare i cupen alltid generöst kunna kontrolleras av sina medtävlare.

Enhetsutrustning
Cupledningen förbehåller sig rätten att införa enhetsutrustning, t.ex. däck, för bästa sportsliga rättvisa om de ekonomiska fördelarna bedöms tillräckligt stora.

Anmälan till Suzuki Cup 2011
Anmälningsavgift till Suzuki Cup är 1000kr. Avgiften inbetalas till Plusgiro konto 406 31 47-5, betalningsmottagare Lars Jonsson. Märk betalningen med "Suzuki Cup" och ange namn, förarklass och klubb på talongen. För den som vill prova på Suzuki Cup och åtnjuta delar av dess fördelar men är osäker på ett komplett seriedeltagande ber vi kontakta cupledningen.

Cupledning
Följande personer har åtagit sig att ingå i cupledningen 2011:
Lars Jonsson (cupgeneral) E-post: lars.jonsson@gordet.n
Viktor Windahl. E-post: victorwindahl@hotmail.com
Ola Strömberg. E-post: ola@blastermaster.com ola@blastermaster.com

Prisutdelning
Prisutdelning sker efter eller i samband med sista deltävlingen.

Tolkning och ändring av reglemente
Tolkning och ändring av reglemente under pågående säsong kan endast utföras genom beslut av cupledningen. Justering av reglemente inför ny säsong beslutas av årsträffen.

Reglemente för utskrift pdf