SVENSKA ISRACINGSERIEN 2001

T1-2: 18 febr. Norrlandsporten (inställd).
T3-4: 25 febr. Umeå AK
T5-6: 17 mars MK Nord-Jämten, Strömsund
T7-8: 25 mars Morjärvs MS
T9-10: 31 mars Överkalix MK

SLUTSTÄLLNING 2001


www.motorsportivarmland.nu