Slutställning i Volvo Prisbonus cup 2006

 

 1 Robert Forsberg        Bärke MK       240 H     - 20 20 17 17 17 20 20   131

 2 Stefan Eriksson        Hofors MS      940 VOC  11 15 15 15 12 11 15 15   109

 3 Lars Skoglund          Bollnäs MK     940 VOC  17  - 13 13 10 12 17 13    95

 4 Ingemar Thelander      SMK Gävle      740 VOC   - 12 12 11 11 13 13  -    72 

 5 Mikael Högberg         SMK Gävle      740 VOC  12 11 11 12 13  -  -  -    59

 6 Martin Eliasson        Skutskärs MS   240 H     -  -  -  - 15 15  - 17    47

 7 Stefan Öhrn            Ljusdals MS    240 VOC  13  - 10 10  8  -  -  -    41

 8 Martin Lind            Hedesunda MK   240 H     -  -  - 20 20  -  -  -    40

 9 Mattias Kylander       Bärke MK       940 H     - 13 17  -  -  -  -  -    30

10 Nils-Olov Bäckström    Sandvikens MK  240 VOC   5  -  9  9  7  -  -  -    30

11 Johnny Larsson         SMK Hedemora   940 VOC   -  -  -  -  -  9 12  -    21

12 Jan Åhlander           Hedesunda MK   240 H     -  -  -  -  - 20  -  -    20

13 Per-Henrik Hedberg     SMK Söderhamn  940 VOC  20  -  -  -  -  -  -  -    20

14 Henrik Nyberg          Säters MK      240 H     - 17  -  -  -  -  -  -    17

15 Magnus Sundqvist       Hofors MS      240 VOC   -  -  -  8  -  8  -  -    16

16 Mats Hammarström       SMK Gävle      940 VOC  15  -  -  -  -  -  -  -    15

17 Fredrik Rönn           Hofors MS      240 VOC   -  -  -  7  -  7  -  -    14

18 Fredrik Morell         Hofors MS      240 VOC   -  -  -  -  -  -  - 12    12

19 Daniel Larsson         Järbo MK       240 VOC   3  -  -  -  9  -  -  -    12

20 Christer Gölin         Sandvikens MK  240 VOC   -  -  -  5  6  -  -  -    11

21 Anders Olsson          SMK Söderhamn  240 VOC   -  -  -  -  - 10  -  -    10

22 Jocke Palm             Ilsbo MK       240 VOC  10  -  -  -  -  -  -  -    10

23 Sven Hållén            SMK Söderhamn  240 H     4  -  -  6  -  -  -  -    10

24 Sven-Åke Krantz        Ljusdals MS    240 VOC   9  -  -  -  -  -  -  -     9

25 Magnus Persson         SMK Söderhamn  240 VOC   8  -  -  -  -  -  -  -     8

26 Fredrik Persson        SMK Hälsinge   240 H     7  -  -  -  -  -  -  -     7

27 Leif Gölin             Sandvikens MK  240 VOC   6  -  -  -  -  -  -  -     6

28 Jonas Brinkemar        Horndals MK    240 VOC   -  -  -  4  -  -  -  -     4

  

 

 C-förare

 1 Johnny Larsson         SMK Hedemora   940 VOC   -  -  -  -  - 20 20  -    40

 2 Magnus Sundqvist       Hofors MS      240 VOC   -  -  - 20  - 17  -  -    37

 3 Christer Gölin         Sandvikens MK  240 VOC   -  -  - 15 20  -  -  -    35

 4 Fredrik Rönn           Hofors MS      240 VOC   -  -  - 17  - 15  -  -    32

 5 Fredrik Morell         Hofors MS      240 VOC   -  -  -  -  -  -  - 20    20

 6 Magnus Persson         SMK Söderhamn  240 VOC  20  -  -  -  -  -  -  -    20 

 7 Fredrik Persson        SMK Hälsinge   240 H    17  -  -  -  -  -  -  -    17

 8 Leif Gölin             Sandvikens MK  240 VOC  15  -  -  -  -  -  -  -    15

 9 Jonas Brinkemar        Horndals MK    240 VOC   -  -  - 13  -  -  -  -    13